Seminar Awam dan Dialog Bersama Komuniti Tentang Keganasan Rumahtangga Terhadap Wanita (DVAW)

Tajuk: Seminar Awam dan Dialog Komuniti Tentang Keganasan Rumahtangga Terhadap Wanita (DVAW)
Tarikh: 31 Mei 2014 (Sabtu)
Masa: 8.30 pagi - 1.15 petang
Tempat: Hotel Park Avenue, Sungai Petani, Kedah

Seminar ini bertujuan untuk:

  • berkongsi hasil kajian berkenaan penyelidikan DVAW yang telah dijalankan oleh KANITA
  • menyediakan platfom yang mencetus kepada persoalan polisi dan perbincangan mendalam tentang isu-isu DVAW
  • meningkatkan kesedaran umum tentang isu-isu keganasan terhadap wanita dan usaha-usaha menangani kes-kes DVAW di Malaysia